مرمت نقاشی استاد رضا شهابی از صادق هدایت

مرمت نقاشی استاد رضا شهابی از صادق هدایت

رضا شهابی (تهران 1280- تهران 14 فروردین 1358ش) طراح و نقاش ایرانی،  فرزند آقا سید شهاب‌الدین شیرازی از علمای مبارز مشروطه است. در سن 14 سالگی در جمع شاگردان کمال‌الملک پذیرفته شد و دو سال زیر نظر او آموزش دید. بعد از مهاجرت کمال‌الملک به نیشابور، او آموزشش را در مدرسه‌ی صنایع مستظرفه تکمیل کرد. رضا شهابی بعد از اتمام مدرسه، در سال 1297ش به استخدام وزارت معارف و صنایع مستظرفه درآمد.

مرمت نقاشی رضا شهابی

این اثر پرتره صادق هدایت است، با مداد روی مقوا کشیده شده‌است، تاریخ اثر 1344 نوشته شده و تصویر از روی آخرین عکس موجود از صادق هدایت نقاشی شده‌است. اثر در حواشی دارای تخریب و ترک خوردگی است. برای مرمت این اثر ابتدا تثبیت شده و سپس حواشی آن مرمت شده‌است.

مرمت نقاشی پرتره صادق هدایت