درباره ما

درباره ما

آتلیه مرمت و اصلات‌سنجی آوام

این آتلیه از از اواخر دهه هفتاد شمسی در تهران و به مدیریت جاوید رمضانی کارشناس ارشد مرمت و دکتری فلسفه هنر تاسیس شده‌است. در این آتلیه اینک پس از گذشت دو دهه و مرمت بیش از 1400 اثر  و کارشناسی اصالت سنجی و مستندنگاری بیش از 200  اثر از اساتید و هنرمندان معاصر و گذشته ایران، علاوه بر تجربیات بسیار تجهیزات کاملی جهت انجام مراحل آسیب‌شناسی و مرمت فراهم گشته‌است.

از جمله خدماتی که در این مرکز ارائه می‌شوند عبارتست از:

مرمت و حفاظت اثر فاین آرت

تصویربرداری و مستندنگاری با پرتو فرابنفش UV

تصویربرداری و مستندنگاری با پرتو فروسرخ  IR 

تصویربرداری ایکس ری Xray

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس EDX

تصویربرداری و مستندنگاری با تکنولوژی Microscopy

تجزیه کیفی و کمی ساختارهای سطحی با دستگاه SEM

تجزیه وشناسایی بسترها و پیگمنت‌ها با دستگاه FTIR

بررسی عناصر تشکیل دهنده مواد طبیعی، سنتزی و نانومتری با تجهیزات کروماتوگرافی لیزری